Core

Detta är ett styrkepass som passar alla. Det leder till bättre styrka i mage, rygg, skuldror och bäcken vilket ger bättre stabilitet i hela bålen, bättre hållning, ökad rörlighet,balans mm.

Man skulle kunna kalla det överlevnadsträning, i den mening att alla behöver den för att få en kropp som ska hålla för det vi utsätter den för. Rent funktionellt jobbar vi med kroppen som redskap i övningar som kroppen är gjord för.

Ta hand om din kropp och din hälsa!

Med bra träning får du en ökad kroppskontroll och bättre hållning!

Vi strävar gemensamt för att orka, prestera och njuta i vardagen!

Filmat vid ett corpass i Hestrafors